شورای علمی رویداد:

به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:


• آقای دکتر پرویز پیران

• آقای دکتر سید محسن حبیبی

• آقای دکتر مظفر صرافی

• آقای مهندس ایرج کلانتری

• آقای دکتر بهروز هادی زنوز

X

جستجو

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، طبقه هفتم

تلفن: 87572205 021

info@iburp.ir :پست الکترونیکی