بخش ویژه نامه

رویداد "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری" به منزله یک جریان فرهنگی، بهانه خوبی برای درگیر کردن همه بازیگران در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری است. با نظر به دامنه اثرگذاری قابل توجه این رویداد ملی، می توان از فرصت آگاه سازی مدیران دولتی با نظرات اقشار و گروه های مختلف نسبت به مطالبه مغفول مانده ایشان یعنی کیفیت استفاده کرد و از طریق انتقال نظر، دانش و تجربه صاحب نظران حوزه های علمی، فرهنگی و هنری گوناگون به جوانب متعدد امر بازآفرینی شهری پرداخت. ارتقای سطح دانش و بینش اجتماعی نسبت به موضوع بازآفرینی پایدار شهری، هدف اصلی تهیه این ویژه نامه ها است. امید است این ویژه نامه ها با نقد آسیب شناسانه تجارب موفق و ناموفق، انعکاس نظرات افراد با تجربه در حوزه های موضوعی مختلف و مرور منابعی چون کتاب‌ها و سامانه‌‌هایی است که در این‌باره از اهمیت برخوردارند، بتوانند زیر چتر بازآفرینی شهری، موجی از تاثیرات را بر رویه ارتقای کیفیت زندگی مردم پدید آورند.

این ویژه نامه‌ها در سه شماره منتشر خواهند شد؛ موضوعات این ویژه‌نامه‌ها به شرح ذیل است:

شماره یکم:

بازآفرینی شهری: کیفیت ؛ زندگی ؛ شهروندان  (بازدید یا دانلود)

شماره دوم:

بازآفرینی شهری: محدوده‌های هدف و گونه های اقدام بازآفرینی  (بازدید یا دانلود)

شمارۀ سوم:

بازآفرینی شهری؛ معیارها و سنجه‌های کیفی بازآفرینی  (بازدید یا دانلود)

X

جستجو

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، طبقه هفتم

تلفن: 87572205 021

info@iburp.ir :پست الکترونیکی