کارگاه طراحی مشارکتی(charrette)

مقوله کیفیت زندگی، از شاخص های توسعه پایدار در هر جامعه ای است که امروزه تاثیر درخور توجهی بر حکمروایی شایسته دارد. تمامی متولیان ارتقای کیفیت زندگی ، نیازمند درک انتظارات واقعی شهروندان و انعکاس خلاقانه آنها در اهداف برنامه های شهری هستند. تنها در صورت شناخت دقیق و همه جانبه و ارائه پاسخ هایی متناسب با نیازهای مردم است که می توان به بهبود کیفیت زندگی شهروندان در شهر امیدوار بود. با توجه به ماهیت چندبعدی موضوع کیفیت زندگی، هم افزایی مردم، متخصصان و مدیران به تناسب امکانات و اختیارات هر گروه، ضرورت داشته و بایستی جهت ارتقای سطح آگاهی و بهبود ارتباط گروه ها با یکدیگر، سازوکاری مناسب ایجاد شود. افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و وظایف خود نسبت به محیط زندگی شان و آموزش شیوه های صحیح مطالبه حقوق و انجام وظایف به آنها از مهم ترین موضوعاتی است که در جهت ارتقای کیفیت زندگی بایستی به آن پرداخته شود. در کنار این موضوع، توجه به آموزش روش های برنامه ریزی واقع بینانه و مردم محور به دانشجویان که متخصصان فردای شهر هستند، نیز از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است. بنابراین ضروری می نماید با تعامل سازنده و آموزنده میان ساکنان محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری و دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با زندگی شهری، دانش تجربی مردم در کنار دانش تخصصی طراحان و برنامه ریزان آینده شهر قرار گیرد و از این مسیر، مشارکت واقعی مردم در برنامه های شهری فراهم شود.

هدف این برنامه به عنوان یکی از سلسله اقدامات پیش بینی شده در جریان فرهنگی "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری" ، مطرح ساختن فرآیند یادگیری مستمر و دوجانبه مردم و دانشجویان است. این برنامه در سال های نخست با برگزاری کارگاه هایی متشکل از دانشجویان داوطلب رشته های شهرسازی، معماری و علوم اجتماعی دانشگاه های شهرهای مختلف، آغاز می شود. دانشجویان با استقرار در محلات هدف بهسازی و نوسازی واقع در همان شهر، به سنجش ظرفیت ها و محدودیت های محلات، با کمک ساکنان، می پردازند و بر اساس دانش جمعی به گزینه هایی جهت حل مسائل دست می یابند. در این کارگاه ها علاوه بر تاکید به دانشجویان برای جلب مشارکت مردم و حمایت از خلاقیت های جامعه محلی در شناسایی راه حل های مناسب، موضوع بسیار مهم فرآیند برنامه ریزی و طراحی نیز تجربه می شود. فرآیندی که با شناسایی ذی مدخلان مختلف اقدامات بازآفرینی شهری و نحوه همکاری با نهادهای گوناگون درگیر در این موضوع شروع می شود و به رویه اتخاذ راهبردهایی عملیاتی و اجرایی در برنامه های پیشنهادی منجر می گردد. می توان امیدوار بود پس از ارتقای دانش و بینش دانشجویان نسبت به واقعیت های مکانی و قانونی برنامه های ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، با انتقال این دانش به مردم، زمنیه های مشارکت مردم نیز در برنامه های واقعی فراهم شود. این برنامه در ابتدا ماهیتی صرفا آموزشی دارد ولی در سال های آتی، تجربیات به دست آمده از این کارگاه ها در شهرهای مختلف، به عنوان یکی از موضوعات جانبی رویداد به رقابت گذاشته می شوند و به بهترین تجربه کارگاه مشارکتی تندیس و جایزه تعلق می گیرد.
برنامه سال اول : پس از یک سلسله سخنرانی پیرامون موضوع رویداد در دانشگاه های سراسری شهر تهران، از دانشجویان منتخب که از طرف دانشگاه معرفی شوند و علاقه مند به شرکت در کارگاه باشند، نام نویسی به عمل می آید. کارگاه مشارکتی یکم، با راهبری دانشگاه علم و صنعت ایران و نام نویسی از دانشجویان دانشگاه های علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و هنر تهران در پایگاه اینترنتی "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری" به آدرس WWW.IBURP.IR آغاز خواهد شد. برنامه اقدامات این کارگاه 5 روزه که در یکی از محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری تهران برگزار می شود به دانشجویان ارسال می گردد و با حضور مستمر آنها در موقعیت معرفی شده، فرآیند بازآفرینی مشارکتی، محقق خواهد شد. با دعوت از صاحب نظران دانشگاه و ساکنان محله مورد بررسی، دستاوردهای این کارگاه در باغ موزه قصر، به نقد گذاشته خواهد شد و تجربیات به دست آمده در ویژه نامه سوم این رویداد انتشار خواهد یافت.

X

جستجو

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، طبقه هفتم

تلفن: 87572205 021

info@iburp.ir :پست الکترونیکی