ﺟﺴﺘﺎﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ تجربه های ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮی
رویکرد هر پژوهش، مبین اهداف و ابزارهایی است که به تناسب محتوای پژوهش موردنیاز هستند. اگرچه در تقسیم بندی کلان می توان رویکردهای پژوهش را در دو دسته کمی و کیفی جای داد ولی باید اذعان کرد که روش های کمی و کیفی مکمل یکدیگرند و به تعامل واقعی بین هر دو روش در جریان پژوهش نیاز است. به بیان بهتر، روش های داده یابی، تحلیل و تفسیر کیفی باید به پژوهش کمی، جهت بدهند و روش های داده یابی، تحلیل و تفسیر کمی به پژوهش کیفی، بازخورد

نویسنده:دکتر حمیده امکچی

بافت فرسوده را بنا به تعاریف معمول و مورد استناد باید بخش‌هایی از شهر تلقی کنیم که تدریجاً علایم طبیعی حیاتشان را از دست می‌دهند. به نوعی که این نشانه‌ها و علایم در آن‌ها تا حدی کم شمار و محدود می‌شوند که موجب انفصال از بدنه اصلی شهر شده و به صورت زائده‌ای نسبتا غیر فعال در می‌آیند. در این شرایط ابتدا باید علت بروز چنین پدیده ای را بدانیم تا تدارک راه‌های اصلاح و بهبود ممکن و مقرون به هدف باشند.

نویسنده:دکتر پویا علاالدینی

لفظ «بافت هاي مياني شهري» در کشورهاي مختلف معاني متفاوتي را به ذهن متبادر مي سازد. در اغلب کشورهاي اروپا بخش هاي مياني شهرها، ساکناني اکثراً مرفه دارند و حتي بعضي از محلات شان مرفه ترين محلات شهري محسوب مي شوند. در مقابل ...

نویسنده:یاسمن یعقوبی

تمامی فعالیت ها، رویدادها، پروژه ها و برنامه ریزی های مدیران شهری اعم از برنامه های بلند مدت، میان مدت و یا کوتاه مدت، همگی در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای شرایط زیست پذیری شهروندان می باشد از آنجا که رضایت شهروندی پایه و اساس قانونگذاری و دید افق گرای مدیران و مسئولان ذیربط و ذیصلاح می باشد، این مهم جز با مشارکت مردم با متولیان امور اعم از نهادهای دولتی، مردمی و نظایر میسر نخواهد بود.

مطالب پیشین


X

جستجو


تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، طبقه هفتم

تلفن: 87572205 021

info@iburp.ir :پست الکترونیکی