مخاطبان رویداد:

مخاطبان این رویداد مجموعه اشخاص حقوقی و حقیقی، که به نحوی در اقدامات بازآفرینی تاثیرگذار هستند را شامل می شود. اشخاص حقوقی از جمله: شهرداری ها، سازمان های تابعه و سایر نهادهای عمومی، سازمان های مردم نهاد، ارگان های دولتی، دفاتر عمران و مسکن سازان استان ها، دفاتر تسهیل گری و توسعه گری، دفاتر نوسازی بهسازی، مؤسسات پژوهشی ـ تحقیقاتی، ادارات میراث فرهنگی، شرکت های مهندسین مشاور، دانشگاه ها، انجمن های علمی و تخصصی، پیمانکاران، سازمان های بین المللی و ...

اشخاص حقیقی عبارتند از: اساتید دانشگاه، دانشجویان، شهروندان ساکن در محلات به صورت مستقل، مدیران، متخصصان و حرفه مندان در حوزه های مختلف و اشخاص نیکوکار و ...

X

جستجو

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، طبقه هفتم

تلفن: 87572205 021

info@iburp.ir :پست الکترونیکی